Elektrisk bild

  

Teknikveckan fortsatte med att klassen idag gjorde en elektrisk bild. De började med att rita en bild, vek pappret dubbelt och la ett annat papper, där aluminiumfolie var påklistrat, inuti. Sedan fick de prova att koppla samman batterier och lampor så att lamporna lyste. 

 Därefter skulle de få lampan att lysa även när de kopplade genom sitt folieklädda papper. Några grupper fortsatte sedan att koppla och försöka få flera lampor att lysa. En spännande dag! 

Teknikvecka

I nästa vecka kommer vi att ha en teknikvecka, vilket innebär att barnen jobbar med teknik hela veckan i sitt klassrum, med olika pedagoger. Det blir idrott som vanligt på måndag! Veckan avslutas med hel utedag i teknikens tecken, där barnen serveras lunch ute. Kläder efter väder och liten fika medtages.

Redovisningar

  Dagen avslutades med att barnen fick göra en liten redovisning av sina, ännu inte färdiga, temaarbeten. Vi gjorde det vi kallar ”Two stars and a wish”, dvs alla som lyssnade fick fundera ut två bra saker med det som redovisades och en önskan. Det kunde vara något som man inte förstod, som kunde göras annorlunda eller något som man saknade. Barnen kom med många bra förslag till varandra och alla grupperna har nu mer att arbeta vidare med.