Engelska

Idag repeterade vi följande meningar:
Good morning.
How are you?
I’m fine.
What is your name?
My name is…
How old are you?
I am 8 (7).
Barnen är väldigt duktiga på att både våga och kunna säga flera meningar på engelska. Sen fick de sitta i grupper och träna på att beskriva en figur och sedan redovisa inför klassen.

IMG_1747-0.JPG

Samarbetsövningar

Dagen idag avslutades med olika samarbetsövningar som barnen deltog i med stor entusiasm. I en av övningarna skulle de bygga ett så högt torn som möjligt av tandpetare och häftmassa. Inte helt lätt! En annan övning gjordes utomhus och var ett slags bingo med upphittade naturfynd. Ett härligt slut på en också i övrigt bra dag!

20140820-185203-67923229.jpg

Läxa i temat

Barnen har fått en läxa till måndagen den 3 mars, med sig hem. de ska intervjua någon äldre person och sedan redovisa svaren här i skolan. de tre frågorna står på  pappret som de fått . frågorna lyder:

1. Hur var det i skolan förr i tiden?      2. Vad gjorde man på sin fritid förr i tiden?  3. Fanns det byggnader eller butiker som inte finns nu? /Micke